Lise Müfredatları

LİSE 2011-2012 KONULARI

Matematik

MATEMATİK 2011-2012 KONULARI
9. SINIF ÜNİTELER MANTIK
KÜMELER
KARTEZYEN ÇARPIM
BAĞINTI
FONKSİYON TANIMI VE TÜRLERİ
İŞLEM
TERS FONKSİYON VE BİLEŞKE İŞLEMİ
FONKSİYON GRAFİĞİ VE PERMÜTASYON FONKSİYON
TEMEL KAVRAMLAR
BASAMAK KAVRAMI 
TABAN ARİTMETİĞİ
BÖLME – BÖLÜNEBİLME
ASAL ÇARPAN VE OBEB – OKEK
MODÜLER ARİTMETİK
RASYONEL SAYILAR 
BASİT EŞİTSİZLİKLER 
MUTLAK DEĞER 
ÜSLÜ SAYILAR 
KÖKLÜ SAYILAR
ORAN – ORANTI 
PROBLEMLER
10. SINIF ÜNİTELER MANTIK
KÜMELER
KARTEZYEN ÇARPIM – BAĞINTI
FONKSİYONLAR
İŞLEM
TEMEL KAVRAMLAR
BASAMAK KAVRAMI 
BÖLME – BÖLÜNEBİLME
FAKTÖRİYEL
TABAN ARİTMETİĞİ
ASAL ÇARPAN VE OBEB – OKEK
MODÜLER ARİTMETİK
RASYONEL SAYILAR 
BASİT EŞİTSİZLİKLER 
MUTLAK DEĞER 
ÜSLÜ SAYILAR 
KÖKLÜ SAYILAR
ORAN – ORANTI 
I. DERECEDEN DENKLEMLER
PROBLEMLER
POLİNOMLARDA  TEMEL KAV.
POLİNOMLARDA  BÖLME
ÇARPANLARA AYIRMA
II. DERECEDEN DENKLEMLERDE ÇÖZÜM KÜMESİ
II. DERECEDEN DENKLEMLERDE KÖK KATSAYI İLİŞ.
EŞİTSİZLİKLER
PARABOL
TRİGONOMETRİDE TEMEL KAV. VE TRGNMTRK FONK.
TERS TRİGONOMETRİ VE SİN-COS TEOREMLERİ
TOPLAM FARK VE YARIM AÇI FOR.
DÖNÜŞÜM VE TERS DÖNÜŞÜM FOR.
TRİGONOMETRİK DENKLEMLER
11. SINIF ÜNİTELER MANTIK
KÜMELER
KARTEZYEN ÇARPIM – BAĞINTI
FONKSİYONLAR
İŞLEM
TEMEL KAVRAMLAR
BASAMAK KAVRAMI 
BÖLME – BÖLÜNEBİLME
FAKTÖRİYEL
TABAN ARİTMETİĞİ
ASAL ÇARPAN VE OBEB – OKEK
MODÜLER ARİTMETİK
RASYONEL SAYILAR 
REEL SAYILAR – BASİT EŞİTSİZLİKLER 
MUTLAK DEĞER 
ÜSLÜ SAYILAR 
KÖKLÜ SAYILAR
ORAN – ORANTI 
I. DERECEDEN DENKLEMLER
PROBLEMLER
KARMAŞIK SAYILARDA TEMEL KAV. VE İŞLEMLER
KARMAŞIK SAYILARDA KUTUPSAL GÖSTERİM
LOGARİTMANIN TANIM ARALIĞI VE ÖZELLİKLERİ
LOGARİTMA FONKSİYONUNUN TERSİ VE GRAFİĞİ
PERMÜTASYON
KOMBİNASYON
BİNOM 
OLASILIK
TOPLAM SEMBOLÜ
ÇARPIM SEMBOLÜ
DİZİLER  VE ÖZELLİKLERİ
ARİTMETİK DİZİ 
GEOMETRİK DİZİ
SERİLER
MATRİS
DETERMİNANT
12.SINIF ÜNİTELER ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR
LİMİT – SÜREKLİLİK
TÜREV 
İNTEGRAL

Geometri

GEOMETRİ 2011-2012 KONULARI
9. SINIF ÜNİTELER Koordinat Doğrusu
Dik koordinat Sistemi
Analitik Düzlemde Vektör
Açılar
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Çokgende Açı
Çokgende Uzunluk
Çokgende Alan
Üçgenlerin Eşliği ve Kaplamalar
Üçgende Benzerlik
Dik Üçgen
İzometrik Çizim ve Hacim
Prizmalar
Pramitler
Çemberde Açı
Dairenin Çevresi ve Alanı
Silindir-Koni Küre
10. SINIF ÜNİTELER Vektörler
Doğrunun Analitiği
Çokgenlerin ve Üçgenlerin Temel Elamanları
Üçgende Açı
Açı Kenar Bağıntıları
Sinüs Kosinüs Teoremleri
Açıortay
Kenarortay
Yükseklik
Üçgende Alan
Düzlemde Öteleme ve Dönme
Düzlemde Yansıma
Homoteti Dönüşümü ve Uygulamaları
Fraktallar
Yansıma ve Şerit Süsleme
Benzerlik
Dik Üçgende Metrik Bağıntılar
11. SINIF ÜNİTELER DÖRTGENDE UZUNLUK VE ALAN
YAMUKTA UZUNLUK VE ALAN
PARALELKENARDA UZUNLUK VE ALAN
DİKDÖRTGENDE UZUNLUK VE ALAN
EŞKENAR DÖRTGENDE UZUNLUK VE ALAN
KAREDE UZUNLUK VE ALAN
DELTOİDDE UZUNLUK VE ALAN
ÇOKGENLER
DÜZLEMDE DESEN,  FRAKTALLAR VE KAPLAMALAR
ÇEMBERİN ANALİTİĞİ
ÇEMBERDE AÇI
ÇEMBERDE UZUNLUK
DAİREDE ALAN
ÇEMBERLERLE DESEN-FRAKTAL OLUŞTURMA
PARABOL
ELİPS
HİPERBOL
12. SINIF ÜNİTELER UZAY GEOMETRİ
KATI CİSİMLER
ANALİTİK GEOMETRİ
NOKTANIN ANALİTİĞİ
DOĞRUNUN ANALİTİĞİ
ÇEMBER ANALİTİĞİ
VEKTÖRLER
KONİKLER
UZAYDA VEKRÖRLER
GEOMETRİK YER VE ÇİZİMLER

Kimya

KİMYA 2011-2012 KONULARI
9. SINIF 1. ÜNİTE Simyadan Kimyaya
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyasal Bağ Kavramı
2.ÜNİTE Bileşik Oluşumu
İyonik Bileşikler
Kovalent Bileşikler
Organik Bileşikler
3..ÜNİTE Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Tepkime Türleri
Polimerleşme ve Hidroliz
4..ÜNİTE Karışımların Sınıflandırılması
Karışımların Ayrılması
5..ÜNİTE Temizlik Maddeleri
Yaygın Malzemeler
Biyolojik Sistemlerde Kimya
Çevre Kimyası
10. SINIF 1..ÜNİTE Atom ve Elektrik
Atom Modelleri
Kuantum Mekaniği
Atomun Kuantum Modeli
Bağıl Atom Kütlesi ve Mol Kavramı
2.ÜNİTE Periyodik Sistemin Tarihçesi
Periyodik Özelliklerin Değişimi
Elementlerin Özellikleri
3.ÜNİTE Kimyasal Türler ve Etkileşimleri
Güçlü Etkileşimler
Zayıf Etkileşimler
4.ÜNİTE Gazların Genel Özellikleri
Gaz Kanunları
Gaz Karışımları
Gerçek Gazlar
Sıvılar ve Özellikleri
Hal Değişimleri
Amorf ve Kristal Katılar
5.ÜNİTE Çözücüler ve Çözeltiler
Çözeltilerin Derişimi
Çözeltilerin Koligatif Özellikleri
Heterojen Karışımlar
11. SINIF 1.ÜNİTE Sistemler ve Enerji Türleri
Sistemlerde Entalpi Değişimi
İstemlilik
2.ÜNİTE Reaksiyon Hızı
Reaksiyon Hızının Bağlı olduğu Etkenler
Kimyasal Reaksiyonlarda Denge
Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörler
Kimyasal Reaksiyonlarda Ürün Verimi
3.ÜNİTE Suyun Otoiyonizasyonu
Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri
Nötralleşme Reaksiyonları
Çözeltilerde Çözünme ve Çökelme
Kopleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri
Titrasyon
4.ÜNİTE Madde Elektrik İlişkisi
Standart Elektrot Potansiyeli
Elektrokimyasal Hücreler
5.ÜNİTE Çekirdeğin Yapısı ve Kararlılığı
Fisyon ve Füzyon
Aktiflik ve Radyoaktif Işınlar
Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları
12. SINIF 1.ÜNİTE EVRENDE VE DÜNYA’DA ELEMENTLER
ELEMENTLER NASIL ELDE EDİLİR?
ALAŞIMLAR
HİDROJEN
ALKALİ VE TOPRAK ALKALİ METALLER
TOPRAK GRUBU ELEMENTLERİ
4A GRUBU ELEMENTLERİ
5A GRUBU ELEMENTLER!
KALKOJENLER
HALOJENLER
GEÇİŞ ELEMENTLERİ
2.ÜNİTE ORGANİK BİLEŞİKLER
HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ
ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL
GRUPLAR VE ADLANDIRMA
ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK
3.ÜNİTE ORGANİK REDOKS TEPKİMELERİ
YER DEĞİŞTİRME (SÜBSTİTÜSYON) TEPKİMELERİ
KATILMA TEPKİMELERİ
AYRILMA (ELİMİNASYON) TEPKİMELERİ
KONDENZASYON TEPKİMELERİ
4.ÜNİTE ALKANLAR VE ALKİL HALOJENÜRLER
ALKENLER
ALKİNLER
ALKOLLER
ETERLER
KARBONİL BİLEŞİKLERİ
KARBOKSİLİK ASİT TÜREVLERİ
AMİNLER
YAYGIN BENZEN TÜREVLERİ

Fizik

FİZİK 2011-2012 KONULARI
9. SINIF ÜNİTELER Fiziğin doğası
İş, güç ve enerji
Isı ve sıcaklık
Madde ve özellikleri
Bir boyutta hareketler 
Newton’un Hareket Yasaları
Elektrik akımı
Elektrik akımının manyetik etkisi
Dalgalar
10. SINIF ÜNİTELER Katılarda Boyutlar Arası İlişkiler ve Dayanıklılık
Sıvılarda Kılcallık ve Yüzey Gerilimi 
Gazlar ve Plazmalar
Kuvvet ve Özellikleri 
Bağıl Hareket - Nehir Problemleri
Düzgün Değişen Doğrusal Hareket 
Serbest Düşme - Düşey Atış
Yatay Atış - Eğik Atış
Dinamik
 Elektrostatik
 Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan
Elektriksel Potansiyel Enerji- Elektriksel Potansiyel
Elektrik Devreleri
Modern Fizik
Sarmal Yaylar ve Teller Üzerindeki Dalgalar 
Su Dalgaları
11. SINIF ÜNİTELER Basınç
Sıvıların kaldırma kuvvveti 
Isı-Sıcaklık-Genleşme
İş ve Enerji
İtme ve Momentum, Açısal momentum ve Keppler
Tork-Denge
Ağırlık merkezi
Basit makineler
Manyetizma
Modern fizik
Dalgalar
Yıldızlardan yıldızsılara
12. SINIF ÜNİTELER 1. Madde ve Özelikleri
• Isıl denge
• Isı yayılımı
• Isı alışverişi
• Basıncın hâl değişimine etkisi
2. Kuvvet ve Hareket
• Çizgisel sürat
• Açısal sürat
• Merkezcil ivme
• Basit harmonik hareket
• Geri çağırıcı kuvvet
3. Elektrik ve Elektronik
• Değişken akım
• Doğru akım
• Sığa
• Transformatör
• Elektriksel geçirgenlik
• Dielektrik
• Elektromanyetik indükleme
4. Dalgalar
• Işığın düzgün ve dağınık yansıması
• Düz ayna
• Yansıma yasaları
• Görüş alanı
• Çukur ve tümsek aynalar
• Eğrilik yarıçapı
• Işığın kırılması
• Kırma indisi
• Snell yasası
• Görünür derinlik
• Işığın renklerine ayrılması
• Tam yansıma
• Sınır açısı
• İnce ve kalın kenarlı mercekler
• Miyop, hipermetrop, astigmat
• Merceklerde yakınsama
• Açısal büyütme
• Renk
• Seçici yansıma
• Seçici soğurma
• Renk filtreleri
• Ana ve ikincil renkler
• Zıt ve tamamlayıcı renkler
• Elektromanyetik dalga
• Elektromanyetik tayf
• Elektromanyetik dalgada Doppler olayı
• Polarizasyon
• Işıkta kırınım
• Huygens ilkesi
• Optik aletlerin ayırma gücü
• Aydınlık ve karanlık saçaklar
• Işıkta girişim
5. Modern Fizik
• X-Işınları
• Maddenin yapısı
• Çekirdeği yapısı
• Radyoaktiflik
• Nükleer enerji
6. Atomlardan Kuarklara
• Parçacık ve karşıtparçacık
• Hadronlar
• Leptonlar
• Baryonlar
• Mezonlar
• Kuark ve karşıtkuarklar
7. Fiziğin Doğası
• Hipotez
• Yasa
• Teori

Biyoloji

BİYOLOJİ 2011-2012 KONULARI
9. SINIF ÜNİTELER Canlıların Ortak Özellikleri
İnorganik Bileşikler
Karbonhidratlar Yağlar Proteinler
Enzimler
Vitaminler, Nükleik Asitler ve ATP
Hücre Zarı ve Madde Taşıma
Hücre ve Organeller
Hücrelerin Karşılaştırılması
Sınıflandırma Bilgisi
Bakteriler ve Arkebakteriler
Protista ve Mantarlar
Bitkiler
Hayvanlar
Biyolojik Çeşitlilik
Bilinçli Birey - Yaşanabilir Çevre
10. SINIF ÜNİTELER Oksijenli ve Oksijensiz Solunum
Fotosentez - Kemosentez
Hücre Döngüsü ve Mitoz Bölünme
Mitoz Bölünme
Eşeysiz Üreme
Mayoz Bölünme
Eşeyli Üreme
Ekosistem Ekolojisi
11. SINIF ÜNİTELER Bitkisel Dokular
Bitkilerede Taşıma ve Beslenme
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Çimlenme
Mendel Genetiği ve çaprazlamalar
Kontrol Çaprazlaması, Eksik ve Eşbaskınlık
Kan Grupları
Kalıtımın Kromozom Teorisi ve Yapısındaki Değişimler
Eşeye Bağlı Kalıtım
Soy Ağaçları
DNA ve RNA yapısı
Protein Sentezi
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
Komünite Ekolojisi
Popülasyon Ekolojisi
Biyomlar
12. SINIF ÜNİTELER SİNİR SİSTEMİ
ENDOKRİN SİSTEM
İSKELET VE KAS SİSTEMİ
SİNDİRİM SİSTEMİ
DOLAŞIM SİSTEMİ
SOLUNUM SİSTEMLERİ
BOŞALTIM SİSTEMLERİ
ÜREME GELİŞME
CANLILARDA DAVRANIŞ

Coğrafya

COĞRAFYA 2011-2012 KONULARI
9. SINIF ÜNİTELER Doğa ve insan
Harita bilgisi
Dünya'nın şekli ve hareketleri
Atmosfer, hava durumu ve iklim kavramları
Sıcaklık
Basınç ve rüzgarlar
Nem ve yağış
Büyük iklim tipleri
Yerin yapısı ve iç kuvvetler
Dış kuvvetler
Beşeri yapı - Yerleşme
Bölgeler ve Bölge sınıflandırması
İnsan ve çevre
10. SINIF ÜNİTELER Kayaçlar
Levha tektoniği
Su kaynakları - bitki - toprak
Nüfus gelişimi dağılışı ve nitelikleri
Göçlerin nedenleri ve sonuçları
Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetler
Türkiye'nin konumu ve yerşekilleri
Türkiye iklimini etkileyen faktörler ve iklimler
Türkiye'nin toprak tipleri ve toprak kullanımı
Türkiye'de su ve bitki varlığı
Türkiye'de nüfus ve yerleşmenin dağılışı
Türkiye'de nüfus yapısı ve göçler
Kıtaların keşfi ve Küresel yollar
Doğal afetler ve toplum
11. SINIF ÜNİTELER Ekosistem ve madde döngüsü
Şehirlerin fonksiyonları
Nüfus politikaları
Üretim tüketim dağıtım
Ekonomik faaliyetler ve doğal kaynak ilişkisi
Türkiye ekonomik coğrafyasına giriş
Türkiye'de tarım ve hayvancılık faaliyetleri
Türkiye'de madenler ve enerji kaynakları
Türkiye'de sanayi
Türkiye'deki doğal afetler
Kültür bölgeleri ve Türk kültürü
Hammadde, üretim, Pazar
Turizm
Japonya-İngiltere
Hollanda-Hindistan
Çevre ve Toplum

Tarih

TARİH 2011-2012 KONULARI
9. SINIF ÜNİTELER Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıl)
Türk İslam Devletleri (10 - 13. Yüzyıllar)
Türkiye Tarihi (11 ve 13. Yüzyıllar)
10. SINIF ÜNİTELER Beylikten Devlete (1300-1453)
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
Diplomasi ve Değişim (XVIII. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
11. SINIF ÜNİTELER 1881'den 1919' a Mustafa Kemal
Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Dönemi 
Türk İnkılabı
Atatürk İlkeleri
Türk Dış Politikası
Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
11. SINIF SÖZEL
Türklerde devlet teşkilatı
Türklerde toplum yapısı
Türklerde hukuk
Türklerde ekonomi
Türklerde eğitim
Türklerde sanat
12. SINIF ÜNİTELER 20. YY. BAŞLARINDA DÜNYA
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
YUMUŞAMA DÖNEMİ VE SONRASI
KÜRESELLEŞEN DÜNYALise Müfredatları 3.1 out of 5 based on 37 votes.
 
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 37
ZayıfEn iyi