Anasayfa » Haberler » İngilizce Kelime Ezberleme Tekniği

İngilizce Kelime Ezberleme Tekniği

İngilizce kelime ezberleme yabancı dil öğreniminde öğrencilerin belki en fazla zorlandığı bölümdür. Gramer derslerinde başarı gösteren birçok öğrenci   iyi bir dil bilgisine sahip olmasına rağmen yine de İngilizceyi istediği gibi konuşamamakta, okuyamamakta ve yazamamaktadır. Çünkü bir yabancı dili öğrenmek için gramer kuralları tek başına yeterli değildir. Gramerle birlikte yabancı dile ait hedef   kelimeleri ezberlemek de büyük bir zorunluluktur. Yabancı diller içerisinde en çok ilgi gören dil İngilizce olduğu için bu yazımızda İngilizce kelimeleri ezberleme stratejileri üzerinde duracağız.

 

İngilizce kelime ezberleme stratejileri içerisinde herkesin bildiği klasik kelime ezberleme yöntemlerinden değil hızlı ve kolay ezberleme metotlarından bahsedelim. Bu metotlar içerisinde de en etkili olan metotları öğrenelim. Öncelikle hızlı ve kolay   bir ezberlemenin gerçekleştirilebilmesi için ezberlemenin çalışma prensiplerini bilmenin çok önemli olduğunu vurgulayalım. Yapılan bilimsel araştırmalar ezberlemenin bir bilgiyi kaydederken duyular yolu ile kodlayarak kaydettiğini ortaya koymuştur. Bir bilgiyi ezberlememiz kaydederken birden fazla öğrenme kanalını kullanırız. Etkin bir öğrenme için tüm duyuların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Duyular içerisinde en fazla öğrenmeye katkısı olan duyumuz  görmedir. Ezberlenecek İngilizce kelimeleri sadece yazı formatında düşünmeyip, kelimeleri ezberlememizde canlandırarak görsel bir formatta düşündüğümüzde ezberleme daha hızlı ve daha kolay olacaktır. Başka bir deyişle okuduğumuz bilgileri yazı değil görsel bir formatta  zihnimizde canlandırdığımızda daha iyi ezberleyebilmekteyiz.

Ezberleme Teknikleri

Ezberleme teknikleri; benzetme, çağrışım, ilişkilendirme, zihinde canlandırma adımlarını takip ederek öğrenilecek İngilizce kelimelerin etkin ve hızlı bir şekilde ezberlene bilmesini mümkün kılar. Yapılan bilimsel araştırmalar göstermektedir ki ; yeni öğrenilecek bir bilgiyi daha önceki öğrendiklerimize benzetip, ilişkilendirdiğimizde daha hızlı ve daha kalıcı öğrenmekteyiz.

Eski bilgilerle yeni öğrenilecek bilgiler arasında kurulacak bağlantılar, ezberlemeyi kolaylaştırmakta ve aynı zamanda öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlamaktadır. İngilizce kelimeleri ezberlerken biz de bu adımları takip etmeliyiz. Ezberlemenin çalışma prensiplerini bilmeli ve bunları kullanmalıyız. Öğreneceğimiz yeni  İngilizce kelimelerle zihnimizde daha önceden kayıtlı olan kelimeler arasında benzerlik kurarak, ilişkilendirme yapmalı ve bu ilişkiyi zihnimizde canlandırmalıyız. Aslında bu sistem hem çok eğlenceli hem de öğrenilmesi çok kolay olan bir sistemdir.

İngilizceyi hızlı ve eğlenceli

öğrenmenin yolları nelerdir?

 

Adım adım, İngilizce kelime ezberleme işlemi

Birinci adımda yapmamız gereken,  İngilizce kelimenin telaffuzunu doğru bir şekilde öğrenmektir. Ezberleyeceğimiz İngilizce kelimenin telaffuzunu anadili İngilizce olan birisinden dinlemeliyiz. İngilizce kelimenin doğru telaffuzunu öğrenmeniz için bir İngiliz vatandaşının yanına gitmemize de gerek yok. Öğrenmek istediğimiz İngilizce kelimenin telaffuzunu, anadili İngilizce olan birisinden dinleyebilmemiz için internetimizin olması yeterli. İnternette bu görevi başarı ile yerine getiren birçok sesli sözlük mevcut. Şimdi ezberleyeceğimiz örnek İngilizce kelimeye gelelim. Örneğin şu İngilizce kelimeyi ezberlemek istiyoruz:

 

pilfer/pilfır/çalmak,aşırmak

 

İlk sırada İngilizce kelimemizin yazılışı, ikinci sırada İngilizce kelimemizin okunuşu ve son sırada da İngilizce kelimemizin anlamı yer almaktadır. Yeni ezberlenecek bir yabancı dilde ilk hedef   konuşmak olduğu için ezberleme tekniğini kelimenin yazılışı için değil telaffuzu için kullanacağız. Kelimemizin telaffuzu: pilfır,  anlamı: çalmak, aşırmak. İlk adımı gerçekleştirip İngilizce kelimemizin telaffuzunu tespit ettik. Şimdi ikinci adıma geçebiliriz.

 

İkinci adımda yapmamız gereken ise ezberlemenin çalışma prensiplerine bağlı kalarak bu telaffuzu daha önceden bildiğimiz ezberlememizde kayıtlı olan bir bilgiyle ilişkilendirmek. Bunun hızlı, kolay ve kalıcı olması için seçeceğimiz sözcüğün çağrışım yapması ve yeni ezberleyeceğimiz kelimeyi bize hatırlatması gerekmektedir. Kelimenin telaffuzu için en yakın ezberlememizde kayıtlı olan bir  benzer sözcük bulalım. Kelimemizin telaffuzunu ikiye ayırdığımızda karşımıza; pilfır, sözcükleri çıkmaktadır. Böylelikle benzetmemiz; pil, fır oldu. Şimdi sıra üçüncü adımı atmaya geldi.

 

Üçüncü adımda   kelimemizi çağrıştıracak benzer sesi bulduktan sonra bu benzer sesi anlamı ile ilişkilendiren kısa bir kurgu oluşturmalıyız. Uzman Ezberleme olarak biz buna ezberleme kurgusu  diyoruz. Ezberleme kurgumuz şu şekilde olacak ; “Bir Pil, fırr! diye bir adamın cüzdanını çaldı, aşırdı.”  Pil fırrr! diye ne yaptı? Bir adamın cüzdanını çaldı, aşırdı.

 

İngilizce kelime ezberleme işlemini özetleyecek olursak

Kelimemizin telaffuzunu öğrendik, benzer sesini tespit ettik ve anlamı ile ilişkilendirerek çok kısa bir ezberleme kurgusu oluşturduk. Oluşturulan ezberleme kurgusu ne kadar kısa olursa İngilizce kelimeyi hatırlamamız o kadar hızlı ve kolay olacaktır. Fakat tüm bunlar yeterli değil; unutmayalım ezberleme bir bilgiyi ezberlerken canlandırarak görsel bir formatta işlemekteydi. Bu işlemi de iki türlü gerçekleştirebiliriz; birincisi zihnimizde hayali olarak bu olayı canlandırmalı ve yaşamalıyız.

 

Hayalimizde bir pilin   yolda yürürken cüzdanımızı çalıp, aşırdığını ve kaçarken fırrr!   diye ses çıkardığını hayal edebiliriz. Hatta bizde onun arkasından bağırarak; ”İmdat! Pil fırrr diye cüzdanımı çaldı, cüzdanımı aşırdı!” dediğimizi canlandırabiliriz. Hatta bunun için çizebildiğimiz kadar bir görselde hazırlayabiliriz. İşte bu da ikinci işlemdir. Bu işlem zihinde canlandırmanın yerini tutmakta, öğrenilen bilginin görsel bir formatta, ezberlemenim çalışma prensipleriyle uyumlu olarak öğrenilmesini sağlamaktadır. Aşağıda  Uzman Ezberleme  tarafından sizin için hazırlanmış olan bu İngilizce kelimeye ait görseli inceleyebilirsiniz.

ingilizce kelime ezberleme teknikleri
ingilizce kelime ezberleme teknikleri

Ezberleme kurgusu için bazılarınız şöyle demiş olabilir; “Pil cüzdan çalamaz ki? Pil fırr diye cüzdan çalabilir mi hiç?   Bu çok saçma ve mantıksız bir olay.”   Bu noktada şunu belirtmeliyiz; yapılan bilimsel araştırmalar göstermektedir ki ezberleme; sıra dışı, mantıksız ve saçma olaylara önem vermekte ve bu şekilde ezberletilen bilgileri daha hızlı ve kalıcı bir şekilde ezberlemeye kaydetmektedir. Mantıksızlık beyinde ezberlemenim yer aldığı sağ lobu aktif hale getirmekte, öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz; ezberleyeceğiniz İngilizce Kelimeler için hazırlayacağınız ezberleme kurguları; ne kadar sıra dışı, ne kadar ilginç, ne kadar mantıksız olursa,   o kadar daha hızlı ve daha kalıcı öğrenirsiniz.

Bütün bunları okuduktan sonra şöyle düşünmüş olabilirsiniz; “Bu şekilde öğrenmek daha kalıcı ve daha eğlenceli olabilir; ancak her İngilizce kelimenin telaffuzunu bulmak, telaffuzu için bir benzer ses aramak ve bir de ezberleme kurgusu hazırlamak, hem zaman alıcı hem de  zahmetli bir iş. Üstelik bir de bunları hayali olarak canlandırmalı, ya da bunun için bir görsel hazırlamalıyız! “

İnanın klasik yöntemle öğrenmeye çalıştığınız kelime ezberleme  yöntemlerine göre bu sistemle öğrendiğiniz kelimelere daha az zaman ayıracaksınız. Çünkü klasik yöntemlerle İngilizce kelime ezberlemek hem sıkıcı hem de zahmetli olmakla birlikte bu İngilizce kelimeyi unutmamak için, harcayacağınız zaman ve performansta çok fazla olacaktır. Ezberleme teknikleriyle İngilizce kelimeleri ezberlemek   hem çok kolay hem de eğlencelidir

Ayrıca Göz At

9. sınıf tarih ders notları

1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. TARİHİN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ a) Tarihin Tanımı ve Özellikleri …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirOnline Mücevher